ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

Nejlepší žáci roku 2016

V pondělí 30. 5. se na zámku konalo setkání nejlepších žáků roku 2016. Za naši školu byly vybrány A. Tonderová (5.C) a K. Horníková (9.A).

Adině Tonderové  je 11 let a chodí na Základní školu Komenského náměstí Děčín.  Je žákyní  5.C. Dívka je velmi milá a často žáky pro svou ochotu pomáhat vyhledávaná. Její příkladné chování, příprava do školy, školní i mimoškolní aktivity a prospěch jsou silnou motivací pro ostatní spolužáky. Adina je sportovně i humanitně nadaná.  Učí se svědomitě a se zájmem. Má velmi  pozitivní vztah k učení, umí kriticky zhodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.  Velmi ráda se zapojuje do diskuse, pomocí vhodných argumentů umí přesvědčivě obhájit svůj názor. Aktivně se zapojuje do společenského dění, bez problémů vystupuje na veřejnosti, je aktivní členkou redakční rady třídního časopisu. Komunikuje velmi dobře v anglickém jazyce. Získané komunikativní dovednosti vhodně využívá k vytváření pozitivních vztahů mezi lidmi. Umí naslouchat druhým, je přístupná jejich názorům.  Dle poznatků školy je vynikající ve všech předmětech. Účastnila se úspěšně různých soutěží „Matematické olympiády“, výtvarných soutěží, recitační soutěže i mimoškolních aktivit např.  soutěže „Jak znáš svoje město“, kde za týmovou práci se svými spolužáky získala 1. místo.  Ve volném čase se věnuje hře na klavír, navštěvuje kroužek v ZUŠ – literárně-dramatický obor a velmi ráda a s velkou pílí se věnuje baletu.

Kateřina  Horníková , žákyně deváté třídy, je velmi milá všestranná dívka s výborným prospěchem, od první třídy má samé jedničky. Školu  reprezentuje nejen ve vědomostních soutěžích a olympiádách  / 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády, 4. místo v krajském kole /, ale i ve sportovních soutěžích. Je kamarádská, mezi žáky oblíbená, vždy ochotna pomoci. Ve volném čase navštěvuje základní uměleckou školu obor malování a hry na klavír.

foto zde

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník