ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 2018/2019

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků          

1) Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve výuce již 1. den, nejpozději třetí kalendářní den.

Po návratu žáka musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným časovým vymezením její délky.

Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné (hodiny nebudou omluveny,podle § 22,§ 50 a § 67 zákona č.561/2004 sb.).

 2) Omluvy budou zapsány v žákovské knížce.

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník