ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

/Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním vzdělávání …….(školský zákon)/

/Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání/

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník