ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků           2019/2020

1) Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka

ve výuce již 1. den, nejpozději třetí kalendářní den.

Po návratu žáka musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den

doložit důvody nepřítomnosti s přesným časovým vymezením její délky.

Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné

(hodiny nebudou omluveny).

(podle § 22,§ 50 a § 67 zákona č.561/2004 sb.)

2) Omluvy budou zapsány v žákovské knížce.

Omluvy žáka na telefon     hlavní budova          412 517 063

                                               Sládkova                    412 517 278

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník