ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků              

1) Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve výuce již 1. den, nejpozději třetí kalendářní den. Po návratu žáka musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným časovým vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné (hodiny nebudou omluveny).

(podle § 22,§ 50 a § 67 zákona č.651/2004 sb.)

2) Omluvy budou zapsány v žákovské knížce.

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník