ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Projekt „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.“

 

Projekt 57 - podpora výuky cizích jazyků

 

Den Země

 

Projekt EU - "Peníze školám"

 

Modernizace sportovišť

 

Zrekonstruované hřiště - prezentace

Učebny v půdních prostorách - prezentace

    

 

Ceník pronájmu učeben za provozní náklady - (tel.: 412 517 063)

Zrekonstruované sklepní prostory - prezentace

 

Projekty EU

 

Byly jsme jako škola zařazeni do IPRM Děčína. V rámci projektu Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí, Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání naší školu čekají změny.
 
Realizací projektu dojde k zlepšení nabídky praktických předmětů ve výuce, vytvoří se adekvátní zázemí nejen pro rozvíjení současných  odborných předmětů, ale potenciálně i pro vznik nových. Vedením k praktickým znalostem se bude posilovat připravenost dětí na další studium. V odpoledních hodinách budou učebny sloužit i pro další vzdělávání všem občanům. Navazovat bude zviditelnění školy a jejího dobrého jména u veřejnosti, resp. středních škol. Využití volného času v prospěch praktického studia také pomůže v prevenci proti sociálně-patologickým jevům.

 

 
Co to konkrétně pro nás znamená?
  • núprava a modernizace stávajícího hřiště školy (v odpoledních hodinách bude zpřístupněno dětem i dospělým)
  • npůdní vestavba se záměrem vybudování   odborných učeben na výtvarnou a hudební  výchovu se záměrem  zpřístupnění pro další vzdělávání dětí a dospělých  ( v souladu s potřebnými předpisy bude vybudováno nouzové schodiště  ve výklenku zadní strany budovy)
  • núprava sklepních prostor na nové dílny pro výuku technických předmětů se zázemím pro žáky i učitele

prezentace

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník