ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání ze dne 12.4.2019

V Děčíně 24.4.2019


ROZHODNUTÍ


Základní škola  Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46,   § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  rozhodla jako příslušný správní orgán v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2019-2020 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem

rozhodla o přijetí

ke školnímu vzdělávání v Základní škole Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvkové organizaci ve školním roce 2019 / 2020 celkem 46 uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Č.j.

Přijetí uchazeči

Č.j.

Přijetí uchazeči

Č.j.

Přijetí uchazeči

01/2019

přijat(a)

19/2019

přijat(a)

46/2019

přijat(a)

02/2019

přijat(a)

21/2019

přijat(a)

47/2019

přijat(a)

03/2019

přijat(a)

25/2019

přijat(a)

48/2019

přijat(a)

04/2019

přijat(a)

27/2019

přijat(a)

51/2019

přijat(a)

05/2019

přijat(a)

31/2019

přijat(a)

52/2019

přijat(a)

06/2019

přijat(a)

32/2019

přijat(a)

54/2019

přijat(a)

07/2019

přijat(a)

33/2019

přijat(a)

61/2019

přijat(a)

08/2019

přijat(a)

34/2019

přijat(a)

62/2019

přijat(a)

09/2019

přijat(a)

35/2019

přijat(a)

63/2019

přijat(a)

10/2019

přijat(a)

36/2019

přijat(a)

65/2019

přijat(a)

11/2019

přijat(a)

38/2019

přijat(a)

66/2019

přijat(a)

12/2019

přijat(a)

39/2019

přijat(a)

68/2019

přijat(a)

14/2019

přijat(a)

40/2019

přijat(a)

69/2019

přijat(a)

17/2019

přijat(a)

41/2019

přijat(a)

71/2019

přijat(a)

18/2019

přijat(a)

45/2019

přijat(a)

72/2019

přijat(a)

 

 

 

 

74/2019

přijat(a)

 

 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem

rozhodla o nepřijetí

ke školnímu vzdělávání v Základní škole Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvkové organizaci ve školním roce 2019 / 2020 celkem 11 uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Č.j.

Nepřijetí uchazeči

Č.j.

Nepřijetí uchazeči

13/2019

nepřijat(a)

28/2019

nepřijat(a)

15/2019

nepřijat(a)

29/2019

nepřijat(a)

16/2019

nepřijat(a)

42/2019

nepřijat(a)

20/2019

nepřijat(a)

43/2019

nepřijat(a)

23/2019

nepřijat(a)

44/2019

nepřijat(a)

24/2019

nepřijat(a)

 

 

 

Poučení:
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24.4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo zveřejněno dne 24.4. 2019 na webových stránkách školy www.zsdckomen.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvkové organizace.


Mgr. Olga Křivohlavá  - ředitelky školy

 

Zveřejněno na budově ZŠ, na www.zsdckomen.cz dne 24.4.2019, sejmuto dne:

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník