ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3,

příspěvková organizace

  PSČ 405 02          tel. 412 517 063, 412 518 178           www.zsdckomen.cz          E-mail skola@zsdckomen.cz

 

Pozvánka

 

na informativní  schůzku rodičů dětí, které nastoupí na naší škole v pondělí dne 2. 9. 2019

do 1. ročníku.

Program:    

·         rozdělení dětí do tříd, umístění tříd, představení třídních učitelek

·         informace o školním vzdělávacím programu

·         informace k učebnicím a ke školním potřebám, které děti dostanou ve škole

·         informace k níže uvedenému seznamu školních potřeb, které je dítěti třeba obstarat

·         informace ke školní družině a ke školní jídelně

 

Schůzka se koná v úterý dne 11. 6. 2019 v 16 hodin ve Školní jídelně, Sládkova ulice.

Prosíme přinést 160,- Kč na razítko (jmenovku dítěte).

 

 

                                                                                  Mgr. Olga  K ř i v o h l a v á                                                                                                            ředitelka školy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní potřeby pro 1. ročník ve školním roce 2019-2020

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

POMŮCKY – pozor na pomůcky pro leváky

látkový kapsář na lavici k zavěšení

látkový sáček na přezůvky

ochranný igelit na lavici

přezůvky se světlou podrážkou (ne pantofle)

paleta na míchání barev

aktovka – pevná záda

hadřík, kelímek na vodu plastový

pevné desky A4 na sešity a učebnice (dobrovolné)

1 tyčinkové lepidlo KORES

1 desky na písmena

fixy

1 desky na číslice (formát A5)

tuš černá

1 podložka na sestavování slov

štětec plochý č.10, kulatý č.6, 1 tenký

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

PENÁL

cvičební úbor (tričko, tepláky, kraťasy)

2 ks tužka č.2  (nejlépe trojhranné)

cvičky (př. „jarmilky“ nebo pevná obuv se světlou podrážkou)

nůžky, které stříhají i látku

Vše uložené a podepsané v látkovém sáčku

ořezávátko se zásobníkem

 

suché pastely

 

1 pastelky (nejlépe trojhranné)

 

 

 

SVAČINA

 

látkový ubrousek

 

láhev na pití s dobrým uzávěrem

 

krabička na svačinu, podepsaný ručník s poutkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Všechny pomůcky dětem podepište!

 

Informace ke školní družině

 

Adresa školní družiny: Sládkova 1300/13, Děčín I

                                      tel. 412 517 278 (volat do 8,00 hodin, nebo o velké přestávce 9,40 – 10,00)

 

Provoz školní družiny:  denně 6,00 – 8,00        11,40 – 17,00 hod.

 

Zápisový lístek (přihláška do školní družiny):¨

                          -    žáci 1. – 4. ročníku, (žáci 5.roč. pouze při nenaplnění kapacity)

-          všechny kolonky řádně vyplnit

-          jméno toho, komu lze volat, jestliže dítě onemocní

-          zadní strana: jak bude dítě ze školní družiny odcházet

            a/ samo – určit hodinu

            b/ doprovod s kým, případně kdo může dítě vyzvedávat

 

Docházka do školní družiny je po přihlášení povinná – nepřítomnost je třeba omlouvat.

 

Písemná omluvenka: v případě, že má dítě odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisovém lístku –

                                  datum, hodina odchodu, s kým a podpis rodičů

 

Polední klid: do 13 hodin – je možnost vyzvednout dítě

 

Pobyt venku:  od 13,00 do 15,00 hod. Pro pobyt venku je třeba, aby dítě mělo potřebné oblečení:

                       tepláky, bunda, triko, boty – vše podepsat. Nedávat do igelitových tašek – trhají se.

 

Láhev na pití: umělá, nedávat skleněnou

 

Poplatek za školní družinu:

-          200,- Kč, měsíčně předem

-          je možná úleva pro sociální případy

-          nezaměnit složenky škola  -  jídelna

Úhrada úplaty je splatná do 30. dne kalendářního měsíce předem, tj. na měsíc následující.

V případě, kdy zákonný zástupce neuhradí úplatu za žáka ve stanoveném termínu, bude ekonomkou školy písemně vyzván k úhradě dlužné částky v náhradním termínu.

Pokud ani na tuto výzvu nebude úhrada úplaty provedena, bude zahájeno vymáhání dlužné částky soudně.

  

Placení poplatků: a/ složenkou (na složence uvádět jméno dítěte- při rozdílných příjmeních

                                 se těžko platby dohledávají) nebo

                             b/ trvalým příkazem – je třeba určit placení od srpna do května

                                                                  (přes prázdniny neplaťte)

                                 č. ú. 9236431/0100

                             c/ jednorázová platba, ale jen na září až prosinec, /tj. 800,- Kč,/

                                 a pak na leden – červen /1.200.- Kč/

                             První platba k 26. 8. /ne dříve/

                             V žádném případě neplaťte jednorázově na celý školní rok.

 

Zamykání budovy:

                   - je třeba, aby dítě přišlo do školní družiny do 7,30 hodin, protože v době od 7,30

                     do 7,40 je budova uzamčena, družina je v tělocvičně

 

                  

                   - vyučování začíná v 8,00 hodin a budova se zamyká. Při pozdějším příchodu

                     do školy zvoňte u hlavního vchodu do budovy.

 

Ranní provoz: 6,00 – 8,00 hodin

Konečný provoz: 15,30 – 17,00 hodin

Řád školní družiny: je vyvěšen v prostoru u šaten, je třeba se s ním seznámit.

 

Poznámka: 2. září je provoz ve školní družině už od 6,00 hod., děti si přinesou přezůvky.

 

 

Další důležité informace:

Adresa školy: Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

Telefon: hlavní budova – tajemnice 412 517 063, ředitelka 412 518 178

              budova Sládkova : 412 517 278

 

Stravování: obědy zajišťuje samostatná ŠJ Sládkova ul., Děčín I, tel. 412 516 745

                   cena za 1 oběd 25,- Kč, čipová karta 35,- Kč nebo bezkontaktní čip za 120 Kč

Placení obědů:   a/ složenkou nebo

                          b/ trvalým příkazem na č. ú. 1533-431/0100 – měsíčně 530,- Kč

                          - do 20. v měsíci, nebo

                          c/ platební kartou

                                                     

                          Příkazy je třeba zařídit k 23. 8. – aby bylo možno obědy takto platit už na září.

 

                          V srpnu bude třeba vyplnit přihlášku na stravování.

 

                          V době nemoci a při uvolnění z vyučování je nutno obědy odhlašovat

                          /kromě 1. dne nemoci/.

                         Možnost volby nebo zrušení oběda lze provést i přes internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník