ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 13.10.2009

 

Přítomní členové  :  Lenka Boušková, , Ing. Jana  Fenclová, Mgr. Kateřina Pohůnková, Mgr. Květuše Grosová, Lenka Kovrčová

Omluvení členové : Ing. Zdeňka Čečáková

 Hosté :                    Mgr. Olga Křivohlavá, ředitelka školy

                                

 

Program:

 

1)     Projednání výroční zprávy  2008/2009

2)     Diskuse

 

ad 1) Projednání výroční zprávy 2008/ 2009

 

Mgr. Křivohlavá, ředitelka školy rozeslala výroční zprávu všem členům školské rady v elektronické podobě již před konáním tohoto zasedání. Všichni zúčastnění měli možnost se s tímto dokumentem podrobně seznámit. Na tomto jednání ředitelka školy shrnula nejpodstatnější části a seznámila zúčastněné s jejich zněním, případně doplnila potřebné informace.

 

K tomuto přijato usnesení :  rada projednala  předložené  dokumenty a doporučila schválení výroční zprávy. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 2) Diskuse

 

Po nespokojených reakcích rodičů ve věci vánočních fotografií rada rozhodla tyto fotografie pro žáky nezajišťovat a doporučila zachovat pouze fotografování třídních kolektivů.

         

Příští zasedání rady svolá předsedkyně rady Ing. Jana Fenclová v březnu 2010.

 

    Zapsala :                                                          Schválila :

 

Ing. Jana Fenclová                                                   Lenka Boušková

       předsedkyně                                                                                                    místopředsedkyně      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník