ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 14.10.2010

 

Přítomní členové: Ing. Zdeňka Čečáková, Ing. Jana Fenclová, Mgr. Květuše Grosová, Mgr. Kateřina Pohůnková, Lenka Vožehová(Kovrčová)

Omluvení členové: Lenka Boušková

Hosté:         Mgr. Olga Křivohlavá, ředitelka školy

                                

 Program:

 

1)     Projednání výroční zprávy  2009/2010

2)     Diskuse

 

ad 1) Projednání výroční zprávy 2009/ 2010

 

Mgr. Křivohlavá, ředitelka školy rozeslala výroční zprávu všem členům školské rady v elektronické podobě již před konáním tohoto zasedání. Všichni zúčastnění měli možnost se s tímto dokumentem podrobně seznámit. Na tomto jednání ředitelka školy shrnula nejpodstatnější části a seznámila zúčastněné s jejich zněním, případně doplnila potřebné informace.

 

K tomuto přijato usnesení: rada projednala předložené dokumenty a doporučila schválení výroční zprávy. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 2) Diskuse

 

Paní ředitelka informovala zúčastněné o průběhu přestavby – dokončení učeben je plánováno v prosinci 2010, hřiště v prosinci 2011.

         

Příští zasedání rady svolá předsedkyně rady v březnu 2011.

 

    Zapsala :                                                         Schválila :

 

Ing. Jana Fenclová                                               Ing. Zdeňka Čečáková

       předsedkyně                                                                          

 

  

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník