ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 30.05.2007

_________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Ing. Zdeňka Čečáková, Mgr. Zuzana 

                              Havelková, Hana Klinovská, Lenka Kovrčová,

                              Mgr. Renata Němečková,  JUDr.Ladislav

                              Syrový

 

Program:  Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky školy +delegování

                zástupce do konkursní komise

 

 

     Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla pí. Hana Klinovská, předsedkyně rady.

 

        Seznámila s předmětem mimořádného zasedání školské rady.  Rada statutárního města Děčín vzhledem k rezignaci Mgr. Stanislava Vavřiny na funkci ředitele školy k 31.08.2007, vyhlásila výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky školy. Školská rada byla písemně vyzvána, aby navrhla svého zástupce do konkursní komise.

 

K tomu přijato usnesení :

 

Školská rada doporučuje jako zástupce školské rady do konkursní komise na místo ředitele/ ředitelky  školy JUDr.Ladislava Syrového.

 

Informace  k průběhu a přípravě konkursního řízení :

  • přihlášky do konkursního řízení  do 15..06.2007
  • první jednání, posouzení přihlášek 19.06.2007
  • vlastní konkursní řízení 11.07.2007

 

  •  Občanské sdružení „Sdružení rodičů a přátel základní školy Děčín I. Komenského náměstí“ bude delegovat jako svého zástupce do konkurzní komise paní Hanu Klinovskou.

 

  • Delegování vychází z termínů,poskytnutých odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín

 

     Zapsal :                                                             Schválila :

JUDr.Ladislav Syrový                                       Hana Klinovská, předsedkyně

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník