ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

OZNÁMENÍ

 

 O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I,  KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

                        Volby pro pedagogy a zástupce nezletilých žáků se konají

 

dne 11.11.2008  v době od 13:00  do 18:00  hodin

 

 v učebně zeměpisu, 1. poschodí hlavní budovy ZŠ, Komenského náměstí 622/3, Děčín I

 

 

I.                   Návrhy na kandidáty do školské rady lze podávat nejpozději do 26.10.2008 písemně školské radě do ředitelny školy. Zástupci nezletilých žáků mohou navrhovat  kandidáty pouze z řad zástupců nezletilých žáků, stejně tak pedagogové mohou navrhovat kandidáty jen z řad pedagogů. Zástupce nezletilých žáků i pedagog může navrhnout jako kandidáta sám sebe (viz. Volební řád pro volby do školské rady vydaný radou města Děčín).

 

 

II.                Seznam kandidátů do školské rady bude vyvěšen od 03.11.2008 v budově školy Komenského náměstí 622/3, v budově ve  Sládkově ulici 1300/13,  a zveřejněn na internetových stránkách školy.

 

 

III.             Hlasovací lístky se jmény kandidátů budou zástupcům nezletilých žáků doručeny prostřednictvím žáků dne 7.11. 2008. Dále budou tyto hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti v den voleb, případně je lze  vyzvednout od 07.11.2008 v ředitelně školy.

 

IV.              Veškeré informace týkající se voleb do školské rady včetně Volebního řádu jsou vyvěšeny v budově školy Komenského náměstí 622/3, v budově ve  Sládkově ulici 1300/13, a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách školy www.zsdckomen.cz.  

 

 

V Děčíně dne 07.10.2008

                                                                                                  Hana    K l i n o v s k á

                                                                                                 předsedkyně školské rady

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník