ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, DĚČÍN I.


 

ZÁPIS

z jednání školské rady konaného dne 9.10.2014 

Školská rada ve složení: M. Blažková, L. Ďuranová, L. Vožehová, M. Skala, Mgr. K. Pohůnková, Mgr. Z. Rosendorfová


 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Olga Křivohlavá 

Program:


 

1) Projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2) Schválení výroční zprávy


 

ad 1) Mgr. Olga Křivohlavá (ředitelka školy) předložila k nahlédnutí členům školské rady výroční zprávu za rok 2013/2014. Každý z přítomných se k ní mohl vyjádřit, vznést připomínky či jiné návrhy, které by byly následně po projednání zpracovány do výsledného znění.


 

ad 2) Vzhledem k absenci připomínek byla výroční zpráva schválena a podepsána (tvoří přílohu zápisu). 

Zapsala:                                          Na vědomí:

Martina Blažková                            Mgr. Olga Křivohlavá

předsedkyně                                    ředitelka školy

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník