ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Aktuality - školní rok 2015 - 16

 

Akce na červen

Beskydy 2016 (9. ročník)

Hodina pohybu navíc

Nejúspěšnější žáci roku 2016

Školní potřeby na školní rok 2016 - 17

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků - ve čtvrtek 16. 6. 2016  (16.00,  školní jídelna -  Sládkova ulice)

4.A - Den dětí

Házená - 1. místo pro ZŠ Komenského

Atletika - Pohár rozhlasu

ŠD - provoz o prázdninách

Historie a současnost Děčínska  - finálové kolo - 2. místo pro ZŠ Komenského

Historie a současnost Děčínska - výsledky školního kola

5.A - výlet do Prahy - televize a hvězdárna

Dějepisná olympiáda - krajské kolo - úspěch K. Horníkové (9.A)

Videopohlednice

Olympiáda z fyziky

Sportovní gymnastika

Recitační soutěž

Plavání - republikové finále

Dějepisná olympiáda - okresní kolo - 1. místo  a postup do kraje pro K. Horníkovou (9.A)

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

Školní družina - prázdninové provozy

PC kurz pro seniory

8.C v knihovně

Projekt 57 - podpora výuky cizích jazyků

EDJ

2.B v hájovně

1.B + 9.B v zoo

Atletický čtyřboj - krajské kolo

Atletický čtyřboj - okresní kolo

Přespolní běh

Karate - nábor

Hodina pohybu navíc

Velký kamarád (1.B+9.B)

Akce na květen

Akce na duben

Akce na březen

Akce na únor

Akce na leden

Akce na prosinec

Akce na listopad

Akce na říjen

Akce na září

 

 

školní rok 2014 - 15

 

Akce na červen

Ředitelské volno - 29.6. + 30.6. 2015

Pomůcky na školní rok 2015 - 2016

Informace ke školní družině

8.B + 8.C - Pálava

4.B + 5.B - výlet - Bezděz

3.A + 8.A v Německu

Volby do ŠR - výsledky

Sportovní olympiáda - 1. místo pro ZŠ Komenského

Atletika - Pohár rozhlasu

Soutěž "Historie Děčína" - 2. místo pro náš tým

2.A + 2.B - výlet - Zoopark Chomutov

Projekt "Moje firma" - 6.A + 6.B

Olympiáda z biologie

Basket - finále v Praze

Sportovní gymnastika - krajské finále

Volejbal - okresní finále

Kurz sebeobrany

Basket - zlato z krajského finále

Sportovní gymnastika

4.A v knihovně

Akce 4.A - 1. pololetí

Recitační soutěž

Olympiáda z angličtiny - školní kolo

Recitační soutěž - 1. st. - školní kolo

Lyžařský kurz

Dějepisná olympiáda - okresní kolo - úspěch našich žáků

Dějepisná olympiáda (školní kolo)

Lesní pedagogika

Retro den

Úspěch našich stolních tenistů

Školská rada - 11. 11. 2014

Zájmové kroužky

8.B - keramika

Přespolní běh

Beseda - Jak se chovat při setkání s cizí osobou

Atletický čtyřboj

8.B - Milešovka - exkurze

MC Rákosníček - semináře

Kroužek karate - první schůzka v úterý 16. 9. od 15.00 v tělocvičně na Sládkově (pokročilí 8.9. od 15.10)

Kroužek basketbalu - nábor v pondělí 8. 9. od 15 hod v tělocvičně školy (1. - 3 třída)

Organizace školního roku 2014 - 15 (prázdniny)

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků

Pomůcky na školní rok 2014 - 2015

Akce květen

Akce na duben

Akce na březen

Akce na únor

Akce na leden

Akce na prosinec

Akce na listopad

Akce na říjen

Akce na září

 

starší akce

 

 

 

 

 

 

Aktuality - školní rok 2013 - 14

  "aktuality bez komentáře" naleznete v sekci foto

 

Akce na červen

Karate

Víčka pro Jeníčka

Pomůcky na školní rok 2014 - 2015

Nejlepší žáci Děčína

Školská rada - 20.5.

Nebojte se počítače

Sportovní olympiáda ZŠ - zlato pro Komenčák

Atletika - Pohár rozhlasu - Varnsdorf

Souboj čtenářů 2014

Akce na květen

Okresní kolo matematické olympiády

3.A - projekt - "Vítání jara"

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

3.A v knihovně

Gymnastika - okresní finále

Pythagoriáda - školní kolo

Recitační soutěž - 1. stupeň

Recitační soutěž - 2. stupeň

Nový kroužek - volejbal

Vánoční muzika

Výtvarná soutěž - umístily se i dívky z naší školy

Olympiáda řemesel 2013 - 1. místo pro 9.B

sbírka "Děti dětem"

Kroužky

Velký kamarád (šk. rok 2013/14, 1.A + 8.A, 1.B + 9.A, 1.C + 9.B)

Přehazovaná - dívky

3.A - projekt "Orientace v přírodě"

Anglické divadlo (pro 1. stupeň)

Minikopaná

Projekt Pirna - Děčín

Divadlo v angličtině

Atletický čtyřboj 2013

Evropský den jazyků

3.A - "na koni"

Přespolní běh

2.A - návštěva knihovny

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků

Třídnictví

Rozmístění učeben

Organizace školního roku (prázdniny)

Tetrapaky

Akce na březen

Akce na únor

Akce na leden 

Akce na prosinec

Akce na listopad

Akce na říjen

Akce na září

 

 

 

 

Aktuality - školní rok 2012 - 13

Akce na červen

Pomůcky na školní rok 2013 - 2014

Informace o školní družině

Studenti sobě

Setkání s primátorem

Pohádková cesta

Souboj čtenářů - finále v Praze

Sportovní olympiáda - 1. místo pro naši školu

5.A,B - výlet - Praha

Úspěch v atletice - okresní finále

Fotbal - McDonalds Cup - okresní finále

1.A - projekt "Kniha"

Sportovní olympiáda (23. 5.)

1.A - čarodějnický den

Basket - kvalifikace na republikové finále

5. ročník - exkurze - sklárna v Novém Boru

2.A - čarodějnický den

Matematická olympiáda - okresní kolo

Vybíjená - Preventan Cup

Ve zdravém těle zdravý duch - projekt 2.A

Basketbal - úspěch v krajském finále (chlapci 6. a 7 ročníků)

Tv ve vodě

5.ročník - beseda v knihovně

Besedy s policií 

Florbal - 5. ročník

Basketbal - okresní kolo

1.A - projekt "Jaro"

Karlovarský skřivánek 2013 

Sportovní gymnastika - krajské kolo

Matematická soutěž "Klokan" - výsledky zde a zde

6.B - Neviditelná výstava

Velký úspěch mladých gymnastů

Basketbal - turnaj žáků 1. stupně

Historie města nejen teoreticky

Skřivánek - krajské kolo

Olympiáda z AJ - okresní kolo

2.A - návštěva muzea v Ústí n/L (Giganti doby ledové)

Pěvecká soutěž Skřivánek  - městské kolo

Úžasné divadlo fyziky

PP - oblast šikany a kiberšikany

Olympiáda z angličtiny - školní kolo

Recitační soutěž - 1. stupeň - školní kolo

Akce na květen

Akce na duben

Akce na březen

Akce na únor

1.A a 1.B - návštěva ze školky

1.A - projekt - příroda v zimě

2.A - učíme se v knihovně

2.A - prezidentské volby

Olympiáda z matematiky - 5. třídy - okresní kolo

Olympiáda z matematiky - 5. ročník

Šachový nábor

Akce na leden 

1.B + 9.B - Vánoce

Vánoční jarmark

Velký kamarád - Mikuláš (9.B) v 1.B

Mikuláš (1.A + 9.A)

Velký kamarád - 9.B v 1.B (halloween)

Poděkování (sponzorský dar - p. B. Hons - zahradnictví Křešice)

1.A - hrajeme si s písmenky

Přehazovaná - okresní finále

2.A - Světový den dětí (dopis Ježíškovi)

6.ročník - spaní ve škole

Florbal - 3 místo (4. a 5. ročník)

Školská rada - zápis (5.10. 2012)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2011 - 2012)

Minimální preventivní program - 1. stupeň

Minimální preventivní program - 2. stupeň

Výroční zpráva k MPP

Školní preventivní strategie

1.A + 9.A - velký kamarád

1.A - podzim

2.A - Den stromů

Velký kamarád (1.B + 9.B)

Adopce - opička kalimiko

Atletický čtyřboj

Přespolní běh

Jazyková soutěž

2.A - projekt Pravidla soužití v naší třídě

Výlet 2.A - Hřensko

Čeština pro 6.A a 7.B - nada-maixnerova.webnode.cz

e-mail pro přírodopis prirodopisVII@seznam.cz

Školní potřeby na školní rok 2012/13

Kroužek angličtiny WATTSENGLISH se nebude konat

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků

Organizace školního roku (prázdniny)

Třídní schůzky

Učitelé

Tetrapaky

Pomůcky na Vv

Akce na listopad

Akce na říjen

Akce na září

 

 školní rok 2011 - 12

Akce na červen

Sportovní den - 1. a 2. třídy

1.A - rozloučení s velkým kamarádem (9.A)

1.B + 9.B - spaní ve škole (velký kamarád)

1.A - návštěva u hasičů

1.B - návštěva u hasičů

Ustavující zasedání školské rady

Velký kamarád  - 9.A + 1.A

Streetball - republikové finále v Praze

Školní potřeby na školní rok 2012/13

Úspěch ve streetballu

Setkání nejlepších žáků s primátorem

Nominace na cenu "Ď 2012" pro naši školu

Oranžový pětiboj - výsledky

Holocaust - přednáška

Bubny

Oranžový pětiboj

Den Země

Planeta Země

Zeměpisná olympiáda

Trénink s baskeťáky

Basketbalový úspěch

Spolupráce s městskou policií

Jeden svět

Baskeťáci v hodině

Úspěch v okresním kole olympiády v AJ

Olympiáda v AJ - školní kolo

Sportovní gymnastika

Stolní tenis

Florbal - 1. - 5. ročník

O poklad Sherlocka Holmese

Děčínský záchranář

Recitační soutěž - 2. stupeň - školní kolo

Recitační soutěž - 1. stupeň - školní kolo

Recitační soutěž - 1. ročníky

5.A - římské číslice hravě

DOREMI - celodružinová soutěž

Divadelní představení (leden - červen 2012)

Beseda o vzniku animovaného filmu

Soutěž - finanční gramotnost

Chemická olympiáda

Netradiční TV

Dopis Ježíškovi

6.C v zoo

Modernizace sportovišť

Setkání s psychologem

Florbal - dívky - 8. a 9. ročníky

4.C - svícny

Hudba školám

Mikuláš ve 3.B

Mikuláš (z 8.A) v 1.C

1.A - pekelný den

5.A - projekt Lidské tělo

1.A - poprvé v knihovně

3.B - Orientace v přírodě

Dějepisná olympiáda

Pythagoriáda - 5. ročník

Pythagoriáda - 6. - 8. ročník

Velký kamarád - 1.A - 9.A

Ze života 1.A

4.A a 4.B - Den pro dětskou knihu

EU - peníze školám

Orion cup ve florbale

Přehazovaná

Na vlastních nohou                                          

Futsal - 6. a 7. ročníky

4.A,B - exkurze - planetárium v Teplicích

Velký kamarád - 1.C - 8.A - Halloween

6.C - výroba andělíčků pro betlém

Exkurze - elektrárna Ledvice

9.A na "průmce"

5.A - zvěrokruh

Futsal - 8.a 9. třídy

Akce 1.C

3.B - projekt "Město Děčín"

Divadelní představení                                    

Povinnosti rodičů ohledně omlouvání žáků

 

starší akce

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník