ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, DĚČÍN I.


 


 

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání školské rady konaného 12.6.2012


 


 

Přítomni: Mgr. Kateřina Pohůnková, Mgr. Zdeňka Rosendorfová, Lenka Kovrčová, Martina Blažková


Nepřítomni: Mojmír Skala


Omluveni: Lenka Ďuranová

 

Hosté: Mgr. Olga Křivohlavá (ředitelka školy), Jiřina Matějů (hospodářka, účetní),

Ing. Jana Fenclová


 

Program: 1) ustanovení školské rady

     1. schválení jednacího řádu školské rady

     2. volba předsedy a místopředsedy školské rady

     3. projednání rozpočtu na rok 2012

     4. diskuse


 


 

ad 1) školská rada je šestičlenná:


 

    • za pedagogické pracovníky zvoleni: Mgr. Kateřina Pohůnková, Mgr. Zdeňka Rosendorfová

    • za zákonné zástupce nezl. žáků zvoleni: Martina Blažková, Lenka Ďuranová

    • za zřizovatele: Lenka Kovrčová, Mojmír Skala


 

ad 2) jednací řád školské rady byl schválen všemi přítomnými členy a tvoří přílohu zápisu


 

ad 3) jednomyslným hlasováním zvoleni:


 

předseda: Martina Blažková

místopředseda: Lenka Ďuranová


 

ad 4) ředitelka školy předložila rozpočet na rok 2012 a přítomné seznámila s výší finančních

částek u jednotlivých položek. Dále předložila plán příspěvku na údržbu, na revize a

požadavky na vybavení v roce 2012 (všechny materiály byly členům školské rady předány

v písemné podobě a jsou přílohou originálu zápisu). Oznámila nového dodavatele elektrické

energie, kterým je CENTROPOL ENERGY, a.s.


 

K tomuto projednáno a přijato usnesení. Usnesení bylo přijato jednomyslně.


 

ad 5) přítomnými členy nebylo vzneseno žádných diskusních příspěvků, došlo k předání

dokumentace zástupcům nově zvolené školské rady.


 

 


 

Zapsala:                    Na vědomí:

Martina Blažková             Mgr. Olga Křivohlavá

předsedkyně                     ředitelka školy


 

       

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník