ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

OZNÁMENÍ

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

  

I.                   Volby pro pedagogy a zástupce nezletilých žáků se konají

 

od 13:00  do 17:00 dne 26.04.2018

 

v učebně zeměpisu, 1. poschodí hlavní budovy ZŠ, Komenského náměstí 622/3, Děčín I.

  

II.                Návrhy na kandidáty do školské rady lze podávat nejpozději do 17.04. 2018 písemně přípravnému výboru voleb do ředitelny školy. Zástupci nezletilých žáků mohou navrhovat  kandidáty pouze z řad zástupců nezletilých žáků, stejně tak pedagogové mohou navrhovat kandidáty jen z řad pedagogů. Zástupce nezletilých žáků i pedagog může navrhnout jako kandidáta sám sebe (viz. Volební řád pro volby do školské rady vydaný radou města Děčín).

  

III.             Seznam kandidátů do školské rady bude vyvěšen od 23.04.2018 v budově školy Komenského náměstí 622/3 a zveřejněn na internetových stránkách školy.

  

IV.             Hlasovací lístky se jmény kandidátů budou zástupcům nezletilých žáků doručeny prostřednictvím žáků dne 23.04. 2018. Dále budou tyto hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti v den voleb, případně je lze  vyzvednout od 25.04.2018 v ředitelně školy.

  

V.                Veškeré informace týkající se voleb do školské rady včetně Volebního řádu jsou vyvěšeny v budově školy Komenského náměstí 622/3 a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách školy www.zsdckomen.cz.   

   

Děčín dne 10.04.2018

                                                                                                    Mgr. Elvíra Matysová

                                                                                       předsedkyně přípravného výboru voleb

 

 

JMENNÝ SEZNAM KANDIDÁTŮ

ZA OPRÁVNĚNÉ OSOBY

  

pro volby do Školské rady ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3,  příspěvková organizace, dne 26. 04. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin.

 

                  

1.  Matysová Elvíra, kandidát za oprávněné osoby

 

2.  Ouvinová Lucie, kandidát za oprávněné osoby

 

3.  Krejčová Lenka, kandidát za oprávněné osoby

 

 

 

4.  Kubánková Libuše, kandidát za oprávněné osoby

    

     

                                                                       Matysová Elvíra, v. r.

                                                                       předsedkyně přípravného výboru voleb

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník