ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Náplň činnosti kariérového poradce

 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníku
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, G, SOU, OU a víceletá G
 • evidence žáků uvažujících o konzervatoři či oboru s talentovou zkouškou
 • zajišťování exkurzí a besed pro vycházející žáky
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP Děčín, SPC Děčín
 • přímá spolupráce s IPS v Děčíně – workshopy pro 9. a 5. ročníky; besedy pro 8. a 9. ročníky
 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (nebo po dohodě)
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích
 • aktivní spolupráce v projektu s VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně (partner v projektu IKAP)
 • zapojení v projektu děčínských ZŠ - Škola pro všechny 

 
 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník