ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Náplň činnosti výchovného poradce

1.      Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC

- podílí se společně s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace integrovaného žáka

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

 

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

- společně s ostatními pedagogy se podílí na vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování

  vyžaduje  zvláštní pozornost

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- spolupracuje s dalšími institucemi

 

3. Další metodická a informační činnost

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogům (oblast jednotlivých výsledků vyšetření)

- informuje žáky a rodiče o činnostech PPP (SPC) v regionu, jejich možnosti využití, poradenských službách (úřad práce, OSPOD, krizová centra …)

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák)

- spolupracuje s třídními učiteli na tvorbě individuálních studijních plánů

 

4. Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro rodiče a žáky

- informuje o studijních možnostech

- vede dokumentaci spojenou s volbou povolání

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

- spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice

 

5. Dokumentace

- soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

- vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků, pravidelně ji aktualizuje

- vede jejich evidenci individuálních studijních plánů

      - s ostatními pedagogy provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů


 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník