ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

 

Tématický plán výchovné poradkyně

Školní rok 2016 / 2017

Celoročně

 • sledování a evidence žáků s PLPP, IVýP, IVéP
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9.ročníku
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, G, SOU, OU a víceletá G
 • zajišťování exkurzí a besed pro vycházející žáky a žáky 8. ročníků
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků
 • spolupráce s PPP Děčín, SPC Děčín, Policií ČR, dalšími odbornými pracovišti
 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (nebo po dohodě)
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

Září

 • informace pro žáky 9.ročníků o možnostech studia na G, SŠ, SOU, OU a na uměleckých školách, víceletá gymnázia
 • evidence vycházejících žáků z nižších ročníků
 • obnovení seznamu integrovaných žáků
 • individuální vzdělávací programy pro integrované žáky na škol.rok 2016/2017
 • konzultace pro učitele, rodiče a žáky: k volbě povolání, pro děti se SPU, integrované žáky - IVP, problémové žáky, nezralé děti, odklady školní docházky, doporučení do PPP, speciální školy atd.- dle zájmu a potřeby
 • zajištění Atlasů škol pro žáky 9.tříd
 • pokračování v projektu Informace bez legrace
 • návštěva Libverdy

 

Říjen

 • zajišťování informačních materiálů o volbě povolání, přípravných kurzech, dnech otevřených dveří na SŠ,G,SOU,OU pro žáky 9.ročníku
 • Den otevřených dveří SOŠSaD
 • konzultace pro rodiče, žáci, vyučující - dle zájmu a potřeby
 • evidence žáků uvažujících o konzervatoři či oboru s talentovou zkouškou
 • workshopy na IPS DC

 

 

Listopad

 • vyřizování přihlášek na umělecké školy (do 30.11.)
 • konzultace pro rodiče, žáky, vyučující - dle zájmu a potřeby

 

 

Prosinec

 • zajišťování a rozdávání přihlášek žákům 9. roč. na SŠ, G, SOU, OU a zájemcům o víceletá gymnázia (pro žáky 5. a 7. ročníku)
 • zajištění akce pro 9. ročníky Škola Děčín 2017 ( OC Pivovar )
 • konzultace - rodiče, žáci, vyučující - dle zájmu a potřeby

Leden, únor, březen

 • talentové zkoušky na umělecké školy a konzervatoře
 • informační schůzka pro rodiče a žáky 9. roč.- vyplňování přihlášek
 • přijímací řízení: vyřizování přihlášek na SŠ, G ,SOU, OU a víceletá G
 • IVP pro integrované žáky - hodnocení 1. pololetí ( leden ), individuální konzultace vyučujících s rodiči a žáky, výchov. poradcem
 • konzultace - rodiče, žáci, vyučující - dle zájmu a potřeby

Duben, květen

 • přijímací řízení: přijímací zkoušky na SŠ, G, SOU, OU, víceletá gymnázia I.
 • vyřizování přihlášek pro další kola přijímacího řízení (pro nepřijaté žáky)
 • vyřizování odvolání nepřijatých žáků
 • konzultace - rodiče, žáci, vyučující - dle zájmu a potřeby

Červen

 • evidence žáků přijatých na SŠ, G, SOU, OU, víceletá G
 • IVP pro integrované žáky - hodnocení 2. pololetí, individuální konzultace vyučujících s rodiči a žáky, výchov. poradcem

·         konzultace - rodiče, žáci, vyučující - dle zájmu a potřeby


 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník