ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3,

příspěvková organizace

  PSČ 405 02                                    tel. 412 517 063, 412 518 178                         E-mail skola@zsdckomen.cz

 

 

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání školské rady konaného 2.6.2015

 

 

Přítomni:      Mgr. Kateřina Pohůnková, Mgr. Zdeňka  Rosendorfová, Mgr. Elvíra Matysová,   

                      Zuzana Mošnová, Miroslava Müllerová, Hana Kalfářová

 

 

Hosté:           Mgr. Olga Křivohlavá (ředitelka školy), Martina Blažková

 

 

Program:       1) ustanovení školské rady

2)    schválení jednacího řádu školské rady

3)    volba předsedy a místopředsedy školské rady

4)    diskuse                                                                                                

 

 

ad 1) školská rada je šestičlenná:

 

·         za pedagogické pracovníky zvoleni: Mgr. Kateřina Pohůnková, Mgr. Zdeňka Rosendorfová

·         za zákonné zástupce nezl. žáků zvoleni: Mgr. Elvíra Matysová, Miroslava Müllerová

·         za zřizovatele: Hana Kalfářová, Zuzana Mošnová

 

ad 2) jednací řád školské rady byl schválen všemi přítomnými členy a tvoří přílohu zápisu

 

ad 3) jednomyslným hlasováním zvoleni:

 

            předseda:            Mgr. Elvíra Matysová

            místopředseda:   Miroslava Müllerová

 

ad 4)  přítomnými členy nebylo vzneseno žádných diskusních příspěvků, došlo k předání      

             dokumentace zástupcům nově zvolené školské rady.

 

 

 

Zapsala:                                                                                                Na vědomí:

Mgr. Elvíra Matysová                                                                           Mgr. Olga Křivohlavá 

      předsedkyně                                                                                    ředitelka školy

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník